loading

Slide پیچ و مهره بهساز
_

محصولات

_

پیچ خودکار

پیچ

مهره

چرخ

_

آخرین مقالات

_

گرید پیچ و مهره

پیچ و مهره در صنایع مختلف جهت اتصال قطعات از روشهای متعددی مانند چسب، میخ، پرچ، بست،از پیچ و مهره، جوش و غیره استفاده میشود که هر یک در صنایع مختلف کاربرد و مزایا و معایب خود را دارند. آنچه روشن است صنعت فلزات گسترده ترین نوع صنعت بوده که اتصالات در این صنعت بیشتر از اتصالات جوشی و اتصالات … ادامه مطلب